ataşehir escort

  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Merkez Bankası, para politikası kurulu toplantı özetini yayınladı

Merkez Bankası, para politikası kurulu toplantı özetini yayınladıPara Politikası Kurulu’nun 20 Ocak’taki toplantısına ilişkin özeti gösterildi. TCMB yayınladığı toplantı özetinde, yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kullanılacağını aktardı.


Merkez Bankası, para politikası kurulu toplantı özetini yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Özetinde, geçen ay tüketici fiyatlarının yüzde 13,58 yükseldiği, senelik enflasyonun 14,77 puan artışla yüzde 36,08 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bu gelişmede temel mal ve besin gruplarındaki fiyat artışlarının tesirinin öne çıkmış olduğu, senelik enflasyonun tüm ana gruplarda yükseldiği aktarılan özette, bu zamanda döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda dayanıklı tüketim malları öncülüğünde hissedildiği ifade edildi.

Özette, besin grubunda taze meyve ve sebze dışı ürünlerde fiyatların kayda kıymet bir oranda yükseldiği belirtilerek, “Türk Lirası’ndaki kıymet kaybı, internasyonal emtia fiyatlarının yüksek seyri ile beraber süregelen tedarik sorunları üretici fiyatlarındaki yükselişin hızlanarak devam etmesine niçin olmuştur. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin senelik enflasyonları ve yakın dönem ana eğilimleri belirgin bir yükseliş göstermiştir.” denildi.

TCMB

KÜRESEL EKONOMİDEKİ GÜÇLÜ TOPARLANMA SÜRÜYOR

Özette, öncü göstergelerin küresel ekonomideki kuvvetli toparlanmanın sınırı olan bir ivme yitirilmesine rağmen sürdüğüne işaret etmiş olduğu açıklandı.

KÜRESEL FİYATLAR ARTINCA ENFLASYONA ETKİLERİ DE ARTIYOR

Küresel tutumsal faaliyette yaşanmış olan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa karşın salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel tutumsal etkinlik üstündeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açmış olduğu vurgulanan özette, şunlar kaydedildi:

“Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış internasyonal ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve internasyonal finansal piyasalar üstündeki tesirleri yakından izlenmekle beraber, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji tutarları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede tutumsal etkinlik, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler içinde farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle beraber, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.”

TCMB

“TÜRKİYE’YE PORTFÖY AKIMLARINA YÖNELİK RİSKLER SINIRLI KALABİLİR”

Gelişmekte olan ülke borçlanma senedi piyasalarından çıkışların durduğu, hisse senedi piyasalarına girişlerin ise belirgin şekilde arttığı bildirilen özette, “Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin riskleri canlı tutmaktadır. Söz mevzusu risklerin Türkiye’ye yönelik portföy akımları kanalıyla yaratabileceği etkilerin, yurt haricinde yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut seviyeler dikkate alındığında daha sınırı olan kalabileceği değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“DÖVİZ KURLARINA ENDEKSLİ FİYATLAMA DAVRANIŞLARI ENFLASYONDA ETKİLİ”

Özette, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte döviz piyasasında yaşanmış olan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel besin ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar benzer biçimde arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu vurgulandı.

Kapasite kullanım seviyeleri ve öteki öncü göstergelerin yurt içinde tutumsal faaliyetin, dış talebin de pozitif yönde etkisiyle kuvvetli seyrettiğine işaret etmiş olduğu aktarılan özette, “Son dönemde olay sayılarındaki artışa rağmen aşılamanın cemiyet geneline yayılması salgından negatif etkilenen hizmetler ile gezim ve bağlantılı sektörlerin enerjisini korumasına ve tutumsal faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Nitekim, kartla meydana getirilen harcamalara ilişkin verilere gore salgından daha oldukca etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranları daha yüksektir. Perakende satış hacmi ve hizmet ciro endekslerindeki artışlar ise güçlenerek sürdürmektedir.” değerlendirmeleri yapılmış oldu.

TCMB

“İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ İYİLEŞME İKTİSADİ FAALİYET GÖRÜNÜMÜYLE UYUMLU”

Özette, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin de tutumsal etkinlik görünümüyle uyumlu devam ettiğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, istihdam görünümündeki iyileşmenin ve iş gücü piyasasındaki pozitif yönde seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla beraber, asgari ücrette gerçekleşen ve öteki ücretlerde beklenen artışların başta kayıtlı istihdam olmak suretiyle iş gücü piyasası üstündeki tesirleri yakından takip edilmektedir. Öte taraftan pozitif yönde dış talep koşulları cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. Geçici dış tecim verileri aralık ayında ihracatın enerjisini koruduğuna, ithalatın ise artmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyetin kuvvetli seyri yanında, yüksek enerji tutarları ve ısınma gereksinimindeki artışa bağlı olarak enerji ithalatındaki güçlü seyrin etkisiyle dış tecim dengesi son çeyrekte bozulma kaydederken fiyat tesirleri hariç bakıldığında dış ticaretteki gerçek dengelenme sürmektedir. Dış tecim dengesindeki bu görünüme rağmen, hizmet gelirlerindeki pozitif yönde seyir cari işlemler dengesini desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin oranı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 senesinde fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için ehemmiyet arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.”

TCMB

“POLİTİKA FAİZİ SABİT TUTULDU”

PPK toplantı özetinde, para politikası duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikasıyla ne seviyede denetim altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, davranışlarında ölçülü bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı. Kurulun, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımların yanı sıra enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördüğü aktarılan özette, bu çerçevede siyaset faizinin durağan(durgun) tutulduğu anımsatıldı.

“GEREKLİ POLİTİKA TEDBİRLERİ OLUŞTURULMAYA DEVAM EDİLMEKTEDİR”

Özette, alınmış kararların birikimli etkilerinin yakından takip edilmiş olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu zamanda fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde tekrardan şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm siyaset araçlarında Türk Lirası’nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir. Bu süreçte, siyaset araçlarının Türk Lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının güvence yapısında Türk Lirası cinsel varlıkların artırılması, swap miktarının kademeli şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Türk Lirası likiditesinde yaşanmış olan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üstündeki tesirleri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon beklentileri üstündeki gecikmeli tesirleri, kur korumalı mevduat ürünlerine yönelik gelişmelerin ters dolarizasyon, kur istikrarı ve fiyat istikrarı üstündeki tesirleri çözümleme edilmekte ve lüzumlu siyaset tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir.”

TCMB

“TCMB ENFLASYONDA ORTA VADELİ YÜZDE 5 HEDEFİNE ULAŞINCAYA KADAR ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANACAK”

Özette, TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesi ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi kanalıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı pozitif yönde etkileyeceği belirtilen özette, böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sıhhatli ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun yerin oluşacağı ifade edildi.

“KURUL, KARARLARINI ŞEFFAF, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE VERİ ODAKLI BİR ÇERÇEVEDE ALMAYA DEVAM EDECEK”

Özette, kurulun, fiyat istikrarının sağlanması için kuvvetli bir siyaset koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklediği vurgulanarak, “Kurul, kararlarını saydam, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.” denildi.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort