• DOLAR
  $3.572,9200
 • EURO
  $1,0926
 • ALTIN
  $47.974,2400
 • BIST
  1,1770
TSK işçisine ait kanun teklifi TBMM Genel Şurasında maddeleşti

TSK işçisine ait kanun teklifi TBMM Genel Şurasında maddeleşti

Ulusal Savunma Bakanlığı takımlarında misyonlu işçinin deneyimlerinden daha uzun vadeli ve faal biçimde yararlanılması, özlük haklarının uygunlaştırılması üzere düzenlemeleri içeren TSK İşçi Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde maddeleşti.

Kabul edilen kanuna nazaran, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri işçiye, birebir yerde eğitim görenlerde olduğu üzere ödeme yapılacak.

Bakaya ve yoklama kaçağı hatalarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sonlu tutulacak.

YAŞ HADDİ 55 OLACAK

Deneyimlerinden daha uzun müddetli ve faal bir biçimde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Seferin gereği olarak gerek görülmesi ve sıhhat durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Kanun, uzun yıllar TSK’de güç şartlarda misyon yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa müddetliğine devlet memuru olarak vazife yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığı ödenmesini amaçlıyor.

KİRAYA VERİLEN KISIMLAR HARİÇ KANTİNLERİN ELEKTRİK, SU VE YAKACAK SARFİYATLARI GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Kiraya verilen yahut üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak masrafları, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan direkt Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin etabında aranan sıhhat ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Subaylara yönelik düzenlemelerle uyumlu halde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme mühletinin bitiminden evvel temin kaidelerini taşımadığı anlaşılanların yahut bu kuralları kaybedenlerin; dış kaynaktan direkt Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve gibisi kaideleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

HUKUK SINIFI SUBAYLAR, ARABULUCULUK KURULLARINDA VAZİFE YAPABİLECEK

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları üzere temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebilecek.

Kanunla, nezdinde bulundukları kıta kumandanı yahut kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nda değişiklikler yapılıyor.

SIHHAT ASTSUBAYLARI HARİÇ SIHHAT HİZMETLERİ TAZMİNATINDNA YARARLANAN ÇALIŞANA EK ÖDEME YAPILMAYACAK

Tıpkı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin işçiye ek yarar sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Buna nazaran, sıhhat astsubayları hariç sıhhat hizmetleri tazminatından yararlanan çalışana ek ödeme yapılmayacak.

Ulusal Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki başka okullarda emekli kamu vazifelileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile öteki yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.

SIHHAT BAKANLIĞI TEŞKİLLERİNDE, TSK’DA YEDEK SUBAY OLARAK MİSYONLU SIHHAT SINIFI İŞÇİ GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

TBMM Genel Heyetinde kabul edilen TSK Personel Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a nazaran, Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde, Fevkalâde Hal Kapsamında Bazı Önlemler Alınması ve Ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sıhhat Bakanlığına ve Sıhhat Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle çaba harekatına öncelikle sıhhat hizmeti dayanağı sağlayan Sıhhat Bakanlığı teşkillerinde, TSK’de yedek subay olarak vazifeli sıhhat sınıfı işçi görevlendirilebilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve lisan okulu, harita yüksek teknik okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim İşçi Kanunu’nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders fiyatı ödenecek.

Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek işçi sayısı 1000’i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kanunla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz  piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan işçinin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan çalışanın teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye götürülmesi sonucu kelam husus işçinin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ait mağduriyetin önüne geçilecek.

Buna nazaran, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları  arasında, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf  subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülecek. Lakin, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu süreçlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri rastgele bir ödeme yapılmayacak. Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.

TÜRKİYE EMEKLİ UZMAN ERBAŞLAR DERNEĞİ KURULACAK

“Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun”un ismi, emekli  uzman  erbaşlar  tarafından  kurulacak  derneğin kanun kapsamına alınması için “Türkiye  Emekli  Subaylar,  Emekli   Astsubaylar,  Emekli Uzman Erbaşlar,  Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilecek.

Kanundaki “muharip gazi” ve “malul gazi” tariflerine, İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Kıyı Güvenlik komutanlıkları mensupları eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu işçiye üye olma imkanı sağlanıyor.

Bu kanuna nazaran kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin kurucuları ortasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sıhhat nedeniyle ve kontratları yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl misyon yapmış olanlar yer alabilecek.

Kanuna nazaran kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek. Mülki amir, İçişleri ve Ulusal Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu’na karşıtlık ve noksanlık bulunmaması halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik kazanacak.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, derneği kurma hakkına sahip olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek.

Kelam konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sıhhat nedeniyle ve kontratları yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl misyon yapmış olanların hakları gizli kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle ayırma sürecine tabi tutulanlar, mukaveleleri feshedilenler ile kamu vazifesinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.

AHENK DÜZENLEMELERİ

40 yaşını doldurmuş, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun takım misyon yerlerine atanacak.

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığının Ulusal Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemeleri yapılıyor.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na eklenen maddeyle, Genelkurmay Liderinin seferberlik ve savaş halindeki vazife, yetki ve sorumlulukları, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak.” olarak belirleniyor.

Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak, uzman erbaşların kontrat müddetlerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.

Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş hududuna kadar sıhhat durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

OHAL’DE VE ZARURÎ GEREKSİNİM HALİNDE YAŞ HADLERİ BİRER YIL UZATILABİLECEK

Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme mühletleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Kumandanının onayını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl müddetle uzatılabilecek.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun takım vazife yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Bunlardan, istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sıhhat durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilecek.

EMEKLİ AYLIKLARIN ORTASINDAKİ FARKIN ORTADAN KALKMASI AMAÇLANIYOR

Uzman Erbaş Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olan yahut halen devlet memuru olarak çalışanların hak kaybının önlenmesi hedefleniyor. Buna nazaran, devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanunu’na göre tekrar düzenlenenlerin bu işlemleri iptal edilecek. Uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen mühletin toplamı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında pahalandırılacak ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergeleri yeniden düzenlenecek, eğitim ve öğrenim yahut sicil yoluyla intibakları yapılacak. Böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sıhhat Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.

Ulusal Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor, tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilecek.

Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak formda yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekat için hazırlık yaptığı, harekatın icrasına başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği, harekatın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekat muharebe hizmet dayanağının sağlandığı Ulusal Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı yahut kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin 1,5 katı alınacak.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı asıllı öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Ulusal Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM